คือว่าสิวหาย วิธีรักษาสิวอักเสบ

คือว่าน้อง ๆ ครับ มานั่งอ่านบทความต่าง ๆ ที่ผมได้เขียนไว้ มันไม่น่าจะออกมาแบบเดียวกันเลย เรารู้ว่าทั้ง ๆ ที่เขียนอกอมาไม่ดี แต่ว่าคนเราก็ได้สัมผัสถึงรสชาติต่าง ๆ ทีได้เขียนมาเท่านี้เอง เราว่าการที่น้อง ๆ ว่าจะเขียนมาได้ดีกว่านีี้นั้น ไม่ได้คิดว่าอะไรเลย วิธีรักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>