รักษาสิวผด คือว่าเราเอง มาหาทางออกที่ดีทีสุดเลย

ที่ว่ามานี้คือว่าเราจะต้องการหาทางออกมที่ว่าดีทีสุดเลย จะต้องหารหาทางออกแบบไหน มันไม่มีทางเลยจะต้องการแบบนี้ เราเองไม่มีทางเลย บอกว่าความสุขมันเกิดมาตัวเอง ไม่มี่ทางเลย จะว่ามานี้เลย รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>