อยากจะให้รู้ว่า สิวหายยาก

คือว่าจะไม่รุ้่าจะพูดอะไรก็ตามอย่าที่เรา ๆ ได้เล่าไปถึงความในใจต่าง ๆ มากมาย เราอยากจะบอกว่าเราไม่ต้องการอะไรมกากว่า การที่คิดถึงกกันอยู่ไกล ๆ เท่านั้นเอง รักษาสิวผด อยากจะให้หายได้อย่างจริง ๆ เลยไหมผมได้มาบอกว่าเพื่อน ๆ ครับ หลาย ๆ คนมาหาทางเพื่อให้สิวหาย มันไม่เป็นจริงอย่าง ที่ว่านะครับ ผมบอกได้เท่านี้จริ งๆ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>