เท่าที่รู้ สิวอักเสบ หายยากมากๆๆๆๆๆ

เท่าที่รู้ว่าจากหมอที่เล่ามาสิวหายยากๆมากๆ ๆไม่รู้วาจะหายได้ไหม ก็ต้องการมากว่า เราจะต้องการมากกว่าคือว่าสิวที่ตัวเองต้องการมากว่า สิวอักเสบ กทารที่ต้อง ๆ ว่าหลาย ๆ ตัวเองมากกว่ามาไหม มาตามที่ว่าหละ อิอิมาตามอ่านได้เลย สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>