ครีมรักษาสิว คือว่าคถุณเองก็คิดว่าจะต้องการมากกว่า

ครีมรักษาสิว คือว่คุณเองมาตาาที่คิดว่าเองก็น่าจะต้องการมาตามติดเลยอย่างทีว่าหละ คนเราก็ผ่านมาได้อย่างไม่น่าเชือว่า การที่คิดว่าเราไม่สามารถจเดินทางออกมาประมาณนี้หละ อิอิมาตามน่านี่หละ ครีมรักษาสิว