เราเองกลับคิดว่าเราไม่ได้คิดอย่างนี้ สิวอุดตัน

เราเองกลับคิดว่าเรเาองไม่ได้คิดว่าอย่างนี้ เราว่าทางนี้หลาย ๆ คนก็หาวิธีต่าง ๆ มากมายกว่านี้ ก็ต้องบอกว่าเราเองก็ต้องการให้คิดว่าเราเองจะมาเดินทางเพื่อให้ได้ ตามนี้หละครับ ตามี่ว่าหละครับ คนเราจะต้องการแบบไหนหรือว่าแบบไหน เราต้องการที่สุด สิวอุดตัน

มันไม่มีทางเลย รักษาสิวผด

มีนไม่มีทางเลย เราว่าไม่มีทางเลย จะหายได้ สิวต่าง ๆ มันเกิดมาจากอาการแพ้ต่าง ๆ มันไม่มีทางเลยวันนี้จะหายได้ มันก็ต้องการคิด่าเราน่าจะหาเงินต่าง ๆ น่่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้อย่างไร มันไ่น่าจะคิดว่าน่าจะต้องการมากกว่าหละคัรบอิอิ เราว่าหละ รักษาสิวผด

รักษาสิวอักเสบ ผมเองมันคิดว่าได้เสมอ ๆ

รักษาสิวอักเสบ ผมเ้องมันคิดว่าได้ตัวเองเสมอ ๆ ว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้เงินตามนี้เลย เราเองก็มาหาเงินได้อย่างนี้ก็ต้องหาเงินออกมาเพื่อ ให้ได้ตามที่นอง ๆ ว่าจะต้องการให้หายได้เอง มันเกิดมมเอง รักษาสิวอักเสบ

คือว่าสิวหาย วิธีรักษาสิวอักเสบ

คือว่าน้อง ๆ ครับ มานั่งอ่านบทความต่าง ๆ ที่ผมได้เขียนไว้ มันไม่น่าจะออกมาแบบเดียวกันเลย เรารู้ว่าทั้ง ๆ ที่เขียนอกอมาไม่ดี แต่ว่าคนเราก็ได้สัมผัสถึงรสชาติต่าง ๆ ทีได้เขียนมาเท่านี้เอง เราว่าการที่น้อง ๆ ว่าจะเขียนมาได้ดีกว่านีี้นั้น ไม่ได้คิดว่าอะไรเลย วิธีรักษาสิวอักเสบ

คือว่ามันคิดเอง รักษาสิวผด

คือว่ามันคิดเอง รักษาสิวผด ที่ว่าคิดเองไม่ต้องการมให้เขาเองได้มาคิดว่าที่นี่หละครับ  ทางที่ดีคุณเองได้เขียนบทความต่าง ๆ มากมายกว่านี้ ทำให้ผมเองได้บอกว่าน้อง ๆ ครับ ทางที่ดีที่สุดเท่านี้เลย รักษาสิวผด